Regulamin

Regulamin Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość.

I. Postanowienia Ogólne

1.     Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez Siećpolska.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-277), ul. Grochowska 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147849, posługującą się numerem NIP 7790052169 i REGON 630506039 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Spółkę sprzedaży.

2.     Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.perfumy.com, zwanym dalej Klientem, a Siećpolska.pl Sp. z o.o., zwaną dalej Sprzedawcą.

3.     Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży w sklepie stacjonarnym.

4.     Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

5.     Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.

6.     Kupujący nie ma obowiązku zarejestrowana się w sklepie internetowym www.perfumy.com.

7.     Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Siećpolska.pl sp. z o.o. jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem.

 

II. Przedmiot Sprzedaży

1.     Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego perfumy.com, a zamówienia przyjmowane są 24 h przez 7 dni w tygodniu.

2.     Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym perfumy.com są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.     Każdy oferowany i dostarczany przez Sprzedawcę produkt znajduje się w oryginalnie zapieczętowanym opakowaniu.

4.     Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

5.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

6.     Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego perfumy.com wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

7.     Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego perfumy.com.

8.     Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

o    przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),

o    za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera.

9.     Sprzedawca do każdej transakcji wystawia paragon fiskalny, który automatycznie pakowany jest wraz z zamówionym towarem. Paragon umieszczany jest w sposób widoczny po odpakowaniu.

10.   Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia faktury VAT.

11.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

12.   Istnieje możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej, na wyraźne życzenie Klienta na wskazany przez niego adres poczty e-mail.

13.   Zmiana formy płatności w trakcie realizacji zamówienia jest możliwa do momentu nadania przesyłki do Klienta.

 

III. Realizacja zamówienia

1.     Zamówienia w sklepie internetowym perfumy.com można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu można dobrowolnie dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

2.     Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
- otrzymywania indywidualnych rabatów,
- udziału w promocjach i konkursach,
- opiniowania towaru.

3.     Po dokonaniu rejestracji, Klient otrzyma - na podany adres e-mail - link do strony internetowej, służący do aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

4.     Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy, należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

5.     Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:

o    wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Siećpolska.pl Sp. z o.o. i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

                       - realizacji umowy przez Sprzedającego,
                       - informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy perfumy.com,

o    powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego perfumy.com,

o    może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

6.     Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7.     O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy Siećpolska.pl Sp. z o.o.

8.     Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się ze sklepu internetowego perfumy.com z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających ze sklepu internetowego perfumy.com.

9.     Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.perfumy.com z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy Siećpolska.pl Sp. z o.o.

10.   Zamówienia w sklepie internetowym można dokonać również bez rejestracji konta użytkownika. W tym celu należy postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie po kliknięciu opcji ZAMAWIAM w koszyku.

11.   Sprzedawca przyjmuje zamówienia również za pośrednictwem:

o    Telefonu: ,

o    e-mail: biuro@perfumy.com.

12.   Każdorazowe przyjęcie zamówienia jest automatycznie przez Sprzedawcę przesyłane wiadomością elektroniczną pod wskazany przez Klienta adres e-mail, celem potwierdzenia i weryfikacji danych niezbędnych do realizacji, w tym również zamawianego towaru.

13.   W celu zakupu produktów w sklepie internetowym perfumy.com należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

14.   Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 3 dni robocze. W przypadku braku kontaktu z Klientem lub w przypadku braku płatności, po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

15.   Potwierdzenie zamówienia i tym samym zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.

 

IV. Dostawa

1.     Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym perfumy.com realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.     Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem:

o    firmy kurierskiej,

o    paczkomatów firmy InPost sp. z o.o. we wskazanym przez Klienta miejscu (lista dostępnych paczkomatów dostępna jest pod adresem: https://twoj.inpost.pl/pl/znajdz-punkt-inpost),

o    Poczty Polskiej,

o    Paczka w Ruchu.

3.     Formy płatności dla poszczególnych opcji dostawy są następujące:

o    Firma kurierska (przelew = przedpłata na konto, pobranie),

o    Paczkomaty InPost (przelew = przedpłata na konto, pobranie),

o    Poczta Polska (przelew = przedpłata na konto).

o    Paczka w Ruchu (przelew = przedpłata na konto, pobranie)

4.     Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie http://perfumeria.redcart.pl/_cms/view/29/dostawa.html i ceny te wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5.     Sprzedawca nie prowadzi sklepu stacjonarnego i nie umożliwia odbiorów osobistych zamówionego towaru.

6.     Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

7.     Realizacja zamówienia, za które Klient płaci przelewem na konto (tak zwaną przedpłatą), rozpoczyna się od dnia zaksięgowania wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy (BZWBK S.A. nr rachunku bankowego 44 1090 1346 0000 0001 3348 5768)

8.     W wypadku, gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

9.     W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej, odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

o    W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń zamówionego towaru mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem http://perfumeria.redcart.pl/_cms/view/30/reklamacje.html   (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.

o    Jakiekolwiek uszkodzenia zakupionego towaru mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem http://perfumeria.redcart.pl/_cms/view/30/reklamacje.html  (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

10.   W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego InPost Sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu. Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

o    W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej do paczkomatu operatora pocztowego InPost Sp. z o.o., w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest: wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu InPost, umieszczenie uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu, zgłoszenie tego faktu do perfumy.com w ciągu 24 godzin od daty próby odbioru przesyłki poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stroniehttp://perfumeria.redcart.pl/_cms/view/30/reklamacje.html  (zgłoszenie reklamacji), a także do InPost Sp. z o.o. bezpośrednio przy próbie odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie systemu paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).

o    Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się zgłosić w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki w najbliższym oddziale firmy InPost Sp. z o.o. , w celu sporządzenia przez InPost Sp. z o.o. protokołu szkody, a także zgłosić do perfumy.com za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie http://perfumeria.redcart.pl/_cms/view/30/reklamacje.html w ciągu 24 godzin od odebrania towaru.

11.   W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, Siećpolska.pl Sp. z o.o. może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

12.   W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w zakresie miejsca realizacji zamówienia, Siećpolska.pl Sp. z o.o. może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia zmienia się i zostanie powielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn  korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

 

V. Prawo do odstąpienia od umowy

1.     Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia otrzymania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Siećpolska.pl Sp. z o.o. Poznań (60-277), ul. Grochowska 23.

2.     Sprzedawca umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@perfumy.com. 

3.     Zaleca się również wypełnienie formularza zgłoszenia ODS, dostępnego na stronie internetowej: http://perfumeria.redcart.pl/_cms/view/31/prawo-do-odstapienia-od-umowy.html, co pozwoli na przydzielenie klientowi indywidualnego numeru ODS w celu szybszej identyfikacji przesyłki.

4.     Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik znajduje się TUTAJ.

5.     Termin 15-sto dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

6.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie  można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) zawartej w drodze aukcji publicznej.

7.     Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 15 dni.

8.     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

9.     Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi Klient.

10.   Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11.   Uprawnienia i obowiązki określone w dziale V. niniejszego Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Siećpolska.pl Sp. z o.o. informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

 

VI. Reklamacje

1.     Siećpolska.pl Sp. z o.o. prowadząca sklep internetowy pod adresem witryny www.perfumy.com zobowiązana jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

2.     Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.

3.     Siećpolska.pl Sp. z o.o. nie świadczy usług posprzedażnych oraz nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty.

4.     Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację: 

o    żądać usunięcia wady albo wymiany produktu na produkt wolny od wad,

o    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

5.     W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej http://perfumeria.redcart.pl/_cms/view/30/reklamacje.html, co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.

6.     Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RLA.

7.     W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres Sprzedającego.

8.     Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RLA. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę, jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RLA. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.

9.     Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego RLA ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.

10.   Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Siećpolska.pl Sp. z o.o. może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11.   Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.: 

o    do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

o    do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

o    może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

12.   W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany pkt 75 niniejszego regulaminu.

 

VII. Kontakt

1.     Kontakt z Biurem Obsługi Klienta możliwy jest:

        od poniedziałku do piątku.

2.     Pracujemy w godzinach od 8 do 16

3.     Pytania, uwagi, wątpliwości należy kierować:

o    Na adres e-mail: biuro@perfumy.com

o    Wypełnając formularz kontaktowy

 
*pola obowiązkowe

4.     Strona informacyjna dotycząca reklamacji oraz formularz reklamacyjny znajdziecie Państwo klikając TUTAJ.

5.     Strona informacyjna dotycząca prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz formularz odstąpienia znajdziecie Państwo klikając TUTAJ.